• Wydanie nr 21/03/2019 z dnia 21 marca 2019 roku, ISSN 2392-215X
  • Typ ogłoszenia: komunikaty
Wydanie nr 22/02/2018 z dnia 22 lutego 2018 roku, ISSN 2392-215X

Szczegóły

INFORMACJA

 

 

Burmistrz Czechowic-Dziedzic informuje, że w dniu 22 lutego 2018 r. w Urzędzie Miejskim w Czechowicach-Dziedzicach w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami Plac Jana Pawła II 3/2, został wywieszony wykazy nieruchomości będących własnością Gminy Czechowice-Dziedzice, położonych w Czechowicach-Dziedzicach przy ul. A. Asnyka, oznaczonych numerami działek 644/5, 643/3 przeznaczonych do oddania w dzierżawę.

Lokalizacja