• Wydanie nr 20/01/2019 z dnia 20 stycznia 2019 roku, ISSN 2392-215X
  • Typ ogłoszenia: komunikaty
  • Lokalizacja: Dzierżoniów, Woj. Dolnośląskie
Wydanie nr 15/12/2017 z dnia 15 grudnia 2017 roku, ISSN 2392-215X

Szczegóły

Burmistrz Dzierżoniowa informuje, że w siedzibie Urzędu Miasta, Rynek 1
został wywieszony do publicznej wiadomości wykaz:

1. nieruchomości przeznaczonych do zbycia w drodze przetargu,
2. lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży bezprzetargowej na rzecz najemców,
3. nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży bezprzetargowej,
4. nieruchomości gruntowych przeznaczonych do wydzierżawienia w trybie przetargowym i bezprzetargowy,
5. nieruchomości zabudowanych garażami, przeznaczonych do zbycia w drodze bezprzetargowej na rzecz najemców garaży i dzierżawców gruntów pod garażami.

Lokalizacja