• Wydanie nr 18/02/2019 z dnia 18 lutego 2019 roku, ISSN 2392-215X
  • Typ ogłoszenia: komunikaty
  • Lokalizacja: Janów Lubelski, Woj. Lubelskie
Wydanie nr 18/06/2018 z dnia 18 czerwca 2018 roku, ISSN 2392-215X

Szczegóły

I N F O R M A C J A

Burmistrza Janowa Lubelskiego

 

 

Burmistrz Janowa Lubelskiego informuje, że w dniu 18.06.2018 r. w siedzibie tutejszego Urzędu na okres 21 dni zostały wywieszone wykaz dotyczący nieruchomości stanowiącej akwen wodny o pow. 28,1916 ha stanowiący część dz. nr 989/4 (teren Zalewu Janowskiego) - przeznaczony do przedłużenia umowy dzierżawy do 3 lat na rzecz Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Tarnobrzegu, na potrzeby gospodarki rybacko - wędkarskiej.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 15 8724 316.

Z up. BURMISTRZA

Janowa Lubelskiego

 

Czesław Krzysztoń

Z-ca Burmistrza

Lokalizacja