• Wydanie nr 19/06/2019 z dnia 19 czerwca 2019 roku, ISSN 2392-215X
  • Typ ogłoszenia: komunikaty
  • Lokalizacja: Janów Lubelski, Woj. Lubelskie
Wydanie nr 15/04/2019 z dnia 15 kwietnia 2019 roku, ISSN 2392-215X

Szczegóły

I N F O R M A C J A

Burmistrza Janowa Lubelskiego

Burmistrz Janowa Lubelskiego informuje, że w dniu 15.04.2019 r. w siedzibie tutejszego Urzędu na okres 21 dni został wywieszony wykaz dotyczący sprzedaży w trybie przetargowym - nieruchomości o powierzchni 0,0430 ha stanowiącej działkę o numerze ewidencyjnym 4294/12 położonej przy ul. Różanej w miejscowości Janów Lubelski, obręb ewidencyjny Janów Lubelski Czwarty.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 15 8724 316.

Lokalizacja