• Wydanie nr 20/01/2019 z dnia 20 stycznia 2019 roku, ISSN 2392-215X
  • Typ ogłoszenia: komunikaty
  • Lokalizacja: Jarocin, Woj. Wielkopolskie
Wydanie nr 31/10/2017 z dnia 31 października 2017 roku, ISSN 2392-215X

Szczegóły

Burmistrz Jarocina

informuje,  że  w dniu 1 grudnia 2017 roku zostanie przeprowadzony I przetarg ustny nieograniczony na oddanie w dzierżawę nieruchomości gruntowej położonej w Mieszkowie dz. nr 79.

Szczegółowe informacje dot. w/w przetargu  można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Jarocinie Wydziale Rozwoju Referacie Obsługi Inwestorów, tel. (062) 749 95 58 oraz na stronie internetowej www.jarocin.pl.

Lokalizacja