• Wydanie nr 18/02/2019 z dnia 18 lutego 2019 roku, ISSN 2392-215X
  • Typ ogłoszenia: komunikaty
  • Lokalizacja: Nidzica, Woj. Warmińsko-Mazurskie
Wydanie nr 16/01/2018 z dnia 16 stycznia 2018 roku, ISSN 2392-215X

Szczegóły

Burmistrz Nidzicy

informuje, że 16 stycznia 2018 roku wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Nidzicy, przy ul. Plac Wolności 1 /Ratusz/ oraz zamieszczono na stronach internetowych: http://bip.nidzica.pl w zakładce: Majątek Gminy przeznaczony do sprzedaży i dzierżawy > Informacje i Komunikaty oraz www.nidzica.pl w zakładce: Nieruchomości przeznaczone do sprzedaży, na okres 21 dni wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nidzica, położonej w obrębie Jabłonka, gm. Nidzica, oznaczonej jako działka numer 181/3 o pow. 0,0600 ha, dla której Sąd Rejonowy w Nidzicy IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze OL1N/00005143/1, przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego ograniczonego.

Lokalizacja