Wydanie nr 22/08/2018 z dnia 22 sierpnia 2018 roku, ISSN 2392-215X
www.przetargi-gctrader.pl
ARCHIWALNE
Burmistrz Nidzicy informuje
2018-01-16
Dodaj do schowka +
Print

Burmistrz Nidzicy informuje

  • Typ ogłoszenia: Komunikaty
  • Lokalizacja: Nidzica (warmińsko-mazurskie)

Szczegóły

Burmistrz Nidzicy

informuje, że 16 stycznia 2018 roku wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Nidzicy, przy ul. Plac Wolności 1 /Ratusz/ oraz zamieszczono na stronach internetowych: http://bip.nidzica.pl w zakładce: Majątek Gminy przeznaczony do sprzedaży i dzierżawy > Informacje i Komunikaty oraz www.nidzica.pl w zakładce: Nieruchomości przeznaczone do sprzedaży, na okres 21 dni wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nidzica, położonej w obrębie Jabłonka, gm. Nidzica, oznaczonej jako działka numer 181/3 o pow. 0,0600 ha, dla której Sąd Rejonowy w Nidzicy IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze OL1N/00005143/1, przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego ograniczonego.

Lokalizacja