• Wydanie nr 18/02/2019 z dnia 18 lutego 2019 roku, ISSN 2392-215X
  • Typ ogłoszenia: komunikaty
  • Lokalizacja: Nidzica, Woj. Warmińsko-Mazurskie
Wydanie nr 16/01/2018 z dnia 16 stycznia 2018 roku, ISSN 2392-215X

Szczegóły

Burmistrz Nidzicy

informuje, że 16 stycznia 2018 roku wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Nidzicy, przy ul. Plac Wolności 1 /Ratusz/ oraz zamieszczono na stronach internetowych: http://bip.nidzica.pl w zakładce: Majątek Gminy przeznaczony do sprzedaży i dzierżawy > Informacje i Komunikaty oraz www.nidzica.pl w zakładce: Nieruchomości przeznaczone do sprzedaży, na okres 21 dni wykaz nieruchomości budynkowej położonej w obrebie 6 m. Nidzica, przy ul. Słowackiego 13A, stanowiącej własność Gminy Nidzica, przeznaczonej do zbycia na rzecz najemcy.

Lokalizacja