• Wydanie nr 20/01/2019 z dnia 20 stycznia 2019 roku, ISSN 2392-215X
  • Typ ogłoszenia: komunikaty
  • Lokalizacja: Otwock, Woj. Mazowieckie
Wydanie nr 19/04/2018 z dnia 19 kwietnia 2018 roku, ISSN 2392-215X

Szczegóły

Prezydent Miasta Otwocka:

Zarządzeniem Nr 83/2018 z dnia 19 kwietnia 2018r. przeznaczył do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej nieruchomość gruntową, położoną w Otwocku przy ul.Poniatowskiego, oznaczoną jako część działki ewidencyjnej nr 31/1 obr.148

Z treścią Zarządzenia można zapoznać się w Urzędzie Miasta Otwocka,bud "B,IIp.,tablica ogłoszeń.

Lokalizacja