• Wydanie nr 16/10/2018 z dnia 16 października 2018 roku, ISSN 2392-215X
  • Typ ogłoszenia: komunikaty
  • Lokalizacja: Bielawa, Woj. Dolnośląskie
Wydanie nr 07/12/2017 z dnia 07 grudnia 2017 roku, ISSN 2392-215X

Szczegóły

INFORMACJA

BURMISTRZA MIASTA BIELAWA

 

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami Burmistrz Miasta Bielawa informuje, że sporządzono i podano do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta w Bielawie, pl. Wolności 1 na okres 21 dni oraz na stronie internetowej tut. Urzędu www.bielawa.pl, wykaz niżej opisanej nieruchomości, objętej Zarządzeniem nr 323/2017 Burmistrza Miasta Bielawa z dnia 6 grudnia 2017 r.:

 

1. Lokal mieszkalny nr 9 o pow. 12,48 m2 składający się z pokoju z aneksem kuchennym i łazienki, położony na III kondygnacji budynku nr 2 przy ul. Brzeżnej w Bielawie wraz z pomieszczeniem przynależnym komórką położoną na zewnątrz na tej samej działce co budynek mieszkalny o pow. 9,44 m2 oraz udziałem w prawie własności działki oznaczonej numerem geodezyjnym 341/2 obręb Południe o pow. 1417 m2.

 

Szczegółowych informacji udziela Referat Gospodarki Mieniem Urzędu Miejskiego w Bielawie,  pl. Wolności 1, II piętro, pokój nr 19, tel. 74 832 87 14. 

 

wywieszono na tablicy ogłoszeń w dniu 07-12-2017 r.

Lokalizacja