• Wydanie nr 18/02/2019 z dnia 18 lutego 2019 roku, ISSN 2392-215X
  • Typ ogłoszenia: komunikaty
  • Lokalizacja: Bielawa, Woj. Dolnośląskie
Wydanie nr 12/02/2018 z dnia 12 lutego 2018 roku, ISSN 2392-215X

Szczegóły

INFORMACJA

BURMISTRZA MIASTA BIELAWA

 

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami Burmistrz Miasta Bielawa informuje, że sporządzono i podano do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta w Bielawie, pl. Wolności 1 na okres 21 dni oraz na stronie internetowej tut. Urzędu www.bielawa.pl, wykazy niżej opisanych nieruchomości:

Zarządzenie nr 48/18 z 7 lutego 2018 r.

 

1.Działka nr 1191/1 obręb Fabryczna o pow. 0,0021 ha wraz z udziałem wynoszącym 1/3 części w prawie własności działki nr 1191/4 obręb Fabryczna o pow. 0,0064 ha,

 

2.Działka nr 1191/2 obręb Fabryczna o pow. 0,0020 ha wraz z udziałem wynoszącym 1/3 części w prawie własności działki nr 1191/4 obręb Fabryczna o pow. 0,0064 ha,

 

3.Działka nr 1191/3 obręb Fabryczna o pow. 0,0021 ha wraz z udziałem wynoszącym 1/3 części w prawie własności działki nr 1191/4 obręb Fabryczna o pow. 0,0064 ha,

 

 

 

Szczegółowych informacji udziela Referat Gospodarki Mieniem Urzędu Miejskiego w Bielawie,  pl. Wolności 1, II piętro, pokój nr 19, tel. 74 832 87 14. 

Lokalizacja