• Wydanie nr 22/03/2019 z dnia 22 marca 2019 roku, ISSN 2392-215X
  • Typ ogłoszenia: komunikaty
  • Lokalizacja: Bielawa, Woj. Dolnośląskie
Wydanie nr 16/03/2018 z dnia 16 marca 2018 roku, ISSN 2392-215X

Szczegóły

INFORMACJA

BURMISTRZA MIASTA BIELAWA

 

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami Burmistrz Miasta Bielawa informuje, że sporządzono i podano do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta w Bielawie, pl. Wolności 1 na okres 21 dni oraz na stronie internetowej tut. Urzędu www.bielawa.pl, wykazy niżej opisanych nieruchomości, objętych Zarządzeniem nr 73/2018 Burmistrza Miasta Bielawa z dnia 14 marca 2018 r.:

 

1. Lokal mieszkalny nr 4 o pow. 58,35 m2 składający się z 3 pokoi, kuchni, łazienki, przedpokoju i kotłowni położony na II kondygnacji budynku wielomieszkaniowego nr 26 przy ul. Nowobielawskiej w Bielawie oraz udziałem w prawie własności działki oznaczonej numerem geodezyjnym 430 obręb Nowa Bielawa o pow. 367 m2.

2. Lokal mieszkalny nr 4 o pow. 55,00 m2 składający się z pokoju, kuchni, łazienki i przedpokoju położony na I kondygnacji w budynku nr 35 przy ul. Piastowskiej w Bielawie wraz z pomieszczeniem przynależnym komórką na parterze o pow. 11,43 m2 oraz udziałem w prawie użytkowania wieczystego działki oznaczonej numerem geodezyjnym 146/1 obręb Fabryczna o pow. 299 m2.

3. Lokal mieszkalny nr 2 o pow. 30,52 m2 składający się z pokoju, kuchni, łazienki i przedpokoju położony na I kondygnacji w budynku nr 16 przy ul. Obrońców Westerplatte w Bielawie wraz z pomieszczeniem przynależnym piwnicą o pow. 6,99 m2 oraz udziałem w prawie użytkowania wieczystego działki oznaczonej numerem geodezyjnym 893 obręb Osiedle o pow. 205 m2.

4. Lokal mieszkalny nr 6 o pow. 27,67 m2 składający się z 2 pokoi, kuchni i przedpokoju położony na III kondygnacji w budynku nr 53 przy ul. Piastowskiej w Bielawie wraz z pomieszczeniem przynależnym piwnicą o pow. 3,17 m2 oraz udziałem w prawie użytkowania wieczystego działki oznaczonej numerem geodezyjnym 1029 obręb Osiedle o pow. 169 m2.

5. Lokal mieszkalny nr 10 o pow. 39,10 m2 składający się z 2 pokoi, kuchni i łazienki położony na II kondygnacji budynku wielomieszkaniowego nr 8 przy ul. Ostroszowickiej w Bielawie wraz z pomieszczeniem przynależnym – piwnicą o powierzchni 2,85 m2 oraz udziałem w prawie własności działki oznaczonej numerem geodezyjnym 21/2 obręb Nowa Bielawa o pow. 1047 m2.

6. Lokal mieszkalny nr 2 o pow. 70,10 m2 składający się z 2 pokoi, kuchni i łazienki położony na I kondygnacji w budynku nr 41 przy ul. Ludwika Waryńskiego w Bielawie wraz z pomieszczeniem przynależnym piwnicą o pow. 9,50 m2 oraz udziałem w prawie użytkowania wieczystego działki oznaczonej numerem geodezyjnym 337/5 obręb Nowa Bielawa o pow. 980 m2.

 

Szczegółowych informacji udziela Referat Gospodarki Mieniem Urzędu Miejskiego w Bielawie,  pl. Wolności 1, II piętro, pokój nr 19, tel. 74 832 87 14. 

 

wywieszono na tablicy ogłoszeń w dniu 16-03-2018 r.


Lokalizacja