• Wydanie nr 20/05/2019 z dnia 20 maja 2019 roku, ISSN 2392-215X
  • Typ ogłoszenia: komunikaty
  • Lokalizacja: Jasło, Woj. Podkarpackie
Wydanie nr 09/10/2018 z dnia 09 października 2018 roku, ISSN 2392-215X

Szczegóły

Informacja Burmistrza Miasta Jasła

 

 

 

Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r., poz. 121 z późn. zm.) informuję, że w siedzibie Urzędu Miasta w Jaśle w okresie od dnia 09 października 2018 r. do dnia 29 października 2018 r. włącznie został wywieszony wykaz nieruchomości położonej w Jaśle, przeznaczonej do oddania w najem, obejmujący część działki ewid. nr 2177/3 obr. 8 – Centrum.

Lokalizacja