Wydanie nr 19/06/2018 z dnia 19 czerwca 2018 roku, ISSN 2392-215X
www.przetargi-gctrader.pl
ARCHIWALNE
INFORMACJA BURMISTRZA MIASTA REDY
2017-07-12
Dodaj do schowka +
Print

INFORMACJA BURMISTRZA MIASTA REDY

  • Typ ogłoszenia: Komunikaty
  • Lokalizacja: Reda (pomorskie)

Szczegóły

I N F O R M A C J A

BURMISTRZA  MIASTA  REDY

 

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (j.t. w Dz.U. z 2016, poz. 2147 z późn. zm.) Burmistrz Miasta Redy informuje, że sporządzono i podano do publicznej wiadomości, na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta w Redzie ul. Gdańska 33 oraz na stronie internetowej tut. Urzędu www.reda.pl, na okres 21 dni wykaz dla obiektu stanowiącego odcinek tunelu pod dworcem PKP o powierzchni  12 m2, zlokalizowanego na działce nr 435/18 położonej w Redzie, w obrębie 1 z przeznaczeniem do dzierżawy na czas oznaczony do 3 lat na cele handlowe tj. usytuowanie pawilonu- przenośnego punktu handlowego.

Informację o powyższym można uzyskać telefonicznie pod numerami telefonu:
 58 678 80 13 lub 58 678 80 14, osobiście w pokoju 202, 203 Urzędu Miasta w Redzie
 ul. Gdańska 33 oraz  e-mail nieruchomosci@reda.pl.

Lokalizacja