Wydanie nr 19/06/2018 z dnia 19 czerwca 2018 roku, ISSN 2392-215X
www.przetargi-gctrader.pl
ARCHIWALNE
INFORMACJA BURMISTRZA MIASTA REDY
2017-07-14
Dodaj do schowka +
Print

INFORMACJA BURMISTRZA MIASTA REDY

  • Typ ogłoszenia: Komunikaty
  • Lokalizacja: Reda (pomorskie)

Szczegóły

I N F O R M A C J A

 

BURMISTRZA  MIASTA  REDY

 

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (j.t. w Dz. U. z 2016r., poz. 2147 późn.zm.) Burmistrz Miasta Redy informuje, że  na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta w Redzie przy ul. Gdańskiej 33 oraz na stronie internetowej tut. Urzędu, na okres 21 dni, zamieszczono wykaz dla nieruchomości,  położonej w Redzie, w obrębie 1, przy ul. Łąkowej, oznaczonej numerem działki 62/53 o pow. 0,1622 ha przeznaczonej do sprzedaży bezprzetargowej na rzecz jej użytkownika wieczystego.

Informację  o powyższym można uzyskać telefonicznie pod numerami telefonu:  58 678-80-34 oraz 58 678-80-14, osobiście w pokoju nr 202 i 203, w Urzędzie Miasta
w Redzie przy ul. Gdańskiej 33, drogą elektroniczną pod adresem nieruchomosci@reda.pl  lub na stronie internetowej urzędu www.reda.pl.

Lokalizacja