Wydanie nr 19/06/2018 z dnia 19 czerwca 2018 roku, ISSN 2392-215X
www.przetargi-gctrader.pl
ARCHIWALNE
INFORMACJA BURMISTRZA MIASTA REDY
2017-09-01
Dodaj do schowka +
Print

INFORMACJA BURMISTRZA MIASTA REDY

  • Typ ogłoszenia: Komunikaty
  • Lokalizacja: Reda (pomorskie)

Szczegóły

I N F O R M A C J A

 

BURMISTRZA  MIASTA  REDY

 

 

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (j.t. w Dz.U. z 2016, poz. 2147 z późn. zm.) Burmistrz Miasta Redy informuje, że sporządzono i podano do publicznej wiadomości, na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta w Redzie ul. Gdańska 33 oraz na stronie internetowej tut. Urzędu www.reda.pl, na okres 21 dni wykaz nieruchomości gruntowych niezabudowanych:

 

1.położonej w Redzie w obrębie 2, przy ul. Polnej, oznaczonej numerem 234 i 129 o łącznej  powierzchni 28944 m², przeznaczonej do oddania w dzierżawę, na czas oznaczony do 3 lat z przeznaczeniem na cele rolne,

 

2.położonej w Redzie w obrębie 2 przy ulicy Polnej, oznaczonej numerem 1390, stanowiącej część działki o powierzchni 19358 m², przeznaczonej do oddania w dzierżawę, na czas oznaczony do 3 lat  z przeznaczeniem na cele rolne,

 

       Informacji o powyższym można uzyskać telefonicznie pod numerami telefonu:           (58) 678 – 80 - 13 lub  678 - 80 -14, osobiście w pokoju 202,203 Urzędu Miasta w Redzie  ul. Gdańska 33, oraz e-mail nieruchomosci@reda.pl.

 

 

 

Lokalizacja