• Wydanie nr 18/02/2019 z dnia 18 lutego 2019 roku, ISSN 2392-215X
  • Typ ogłoszenia: komunikaty
  • Lokalizacja: Reda, Woj. Pomorskie
Wydanie nr 29/01/2018 z dnia 29 stycznia 2018 roku, ISSN 2392-215X

Szczegóły

I N F O R M A C J A

 

BURMISTRZA  MIASTA  REDY

 

 

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (j.t. w Dz.U. z 2018, poz. 121 z późn. zm.) Burmistrz Miasta Redy informuje, że sporządzono i podano do publicznej wiadomości, na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta w Redzie ul. Gdańska 33 oraz na stronie internetowej tut. Urzędu www.reda.pl, na okres 21 dni wykaz nieruchomości obejmujący niżej opisany teren:

 

1.Działki położone w Redzie obręb 5, w rejonie ulic: Sosnowej i Korzennej oznaczone numerami:

1) 328/3 o pow.0,0314 ha, księga wieczysta 14065,

2) 327/1 o pow.0,1944 ha, księga wieczysta 17913,

3) 325/9 o pow.0,0363 ha, księga wieczysta 14065,

4) 318    o pow.0,0294 ha, księga wieczysta 14049,

5) 317    o pow.0,0299 ha, księga wieczysta 14050,

6) 316/1 o pow.0,0294 ha, księga wieczysta 14048,

7) 315/1 o pow.0,0278 ha, księga wieczysta 14053,

8) 314/2 o pow.0,0115 ha ,księga wieczysta 14054,

9) 330/1 o pow.0,9400 ha, księga wieczysta 14054, zabudowana budynkiem zaplecza  

  sportowego, stanowiącego własność biorącego w   używanie,

10) część działki 324 tj. pow. 0,0033 ha, księga wieczysta 14065

11) część działki 329/2 tj. pow. 0,1800 ha, księga wieczysta  14065,

przeznaczone do oddania w użyczenie na okres do 3 lat,  na rzecz dotychczasowego biorącego w używanie na boisko sportowe wraz z zapleczem.

Informację o powyższym można uzyskać telefonicznie pod numerami telefonu: (58) 678 – 80 - 13 lub  678 - 80 -14, osobiście w pokoju 202, 203 Urzędu Miasta w Redzie ul. Gdańska 33 oraz e-mail nieruchomosci@reda.pl.

 

 

 

 

Lokalizacja