• Wydanie nr 22/03/2019 z dnia 22 marca 2019 roku, ISSN 2392-215X
  • Typ ogłoszenia: komunikaty
  • Lokalizacja: Reda, Woj. Pomorskie
Wydanie nr 06/04/2018 z dnia 06 kwietnia 2018 roku, ISSN 2392-215X

Szczegóły

I N F O R M A C J A

BURMISTRZA  MIASTA  REDY

 

 

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (j.t. w Dz.U. z 2018, poz. 121 z późn. zm.) Burmistrz Miasta Redy informuje, że sporządzono i podano do publicznej wiadomości, na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta w Redzie ul. Gdańska 33 oraz na stronie internetowej tut. Urzędu www.reda.pl, na okres 21 dni wykaz niżej opisanych nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę na okres  do 3 lat położonych w Redzie przy ulicach:

 

a) Gniewowskiej,  obręb 1, stanowiącej część działki nr 417/4 o pow. 1 m2,

b) Kazimierskiej,  obręb 2, stanowiącej część działki nr 327/97 o pow. 1 m2,

c) Brzozowej,  obręb 2, stanowiącej część działki nr 327/107 o pow.1 m2,

d) 12-go Marca obręb 2, stanowiącej część działki nr  128/87 o pow. 1 m2,

e) Wiśniowej, obręb 2, stanowiącej część działki nr  337/10 o pow.1 m2,

f) Parkowej, obręb 2, stanowiącej część działki nr  337/10 o pow.1 m2,

g) Jodłowej obręb 2, stanowiącej część działki nr 340/14 o pow.1 m2,

h) Sosnowej obręb 5, stanowiącej część działki nr 327/5 o pow.1 m2,

z przeznaczeniem na  usytuowanie pojemników na odzież używaną.

Szczegółowe informacji o powyższym można uzyskać telefonicznie pod numerami telefonu: (58) 678 – 80 - 13 lub  678 - 80 -14, osobiście w Urzędzie Miasta w Redzie ul. Gdańska 33 pokój 202 lub 203 oraz e-mail nieruchomosci@reda.pl.

 

Lokalizacja