• Wydanie nr 20/01/2019 z dnia 20 stycznia 2019 roku, ISSN 2392-215X
  • Typ ogłoszenia: komunikaty
  • Lokalizacja: Nowa Ruda, Woj. Dolnośląskie
Wydanie nr 15/12/2017 z dnia 15 grudnia 2017 roku, ISSN 2392-215X

Szczegóły

Informacja o wykazach nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym

Wójt Gminy Nowa Ruda informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Nowej Rudzie, ul. Niepodległości nr 1, dnia 15 grudnia 2017 roku zostały wywieszone i podany do publicznej wiadomości na okres od dnia 15 grudnia 2017 r. do dnia 04 stycznia 2018 r., wykazy niżej wymienionych nieruchomości, stanowiących własność Gminy Nowa Ruda, przeznaczonych do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym będące:

1)      załącznikiem do zarządzenia Nr 766/17 Wójta Gminy Nowa Ruda z dnia 15 grudnia 2017 roku - nieruchomość gruntowa niezabudowana w granicach działki nr 61/3 o ogólnej pow. 0,43 ha, położona w obrębie Bożków, przeznaczona do wydzierżawienia na cele związane z gospodarką rolną;

2)      załącznikiem do zarządzenia Nr 767/17 Wójta Gminy Nowa Ruda z dnia 15 grudnia 2017 roku - nieruchomość gruntowa niezabudowana w granicach działki nr 40/32 o ogólnej pow. 0,2192 ha, położona w obrębie Bożków, przeznaczona do wydzierżawienia na cele związane z gospodarką rolną;

3)      załącznikiem do zarządzenia Nr 768/17 Wójta Gminy Nowa Ruda z dnia 15 grudnia 2017 roku - nieruchomość gruntowa niezabudowana w granicach działki nr 856/3 o ogólnej pow. 0,25 ha, położona w obrębie Ludwikowice Kłodzkie, przeznaczona do wydzierżawienia na cele związane z gospodarką rolną;

4)      załącznikiem do zarządzenia Nr 769/17 Wójta Gminy Nowa Ruda z dnia 15 grudnia 2017 roku - nieruchomość gruntowa niezabudowana w granicach działki nr 23/5 o ogólnej pow. 0,80 ha, położona w obrębie Sokolec, przeznaczona do wydzierżawienia na cele związane z gospodarką rolną.

 

Wykazy dostępne są również na stronie Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.gmina.nowaruda.pl, na stronie internetowej Urzędu Gminy Nowa Ruda oraz na tablicy ogłoszeń poszczególnych Sołectw.

Lokalizacja