• Wydanie nr 19/06/2019 z dnia 19 czerwca 2019 roku, ISSN 2392-215X
  • Typ ogłoszenia: komunikaty
  • Lokalizacja: Nowa Ruda, Woj. Dolnośląskie
Wydanie nr 10/01/2019 z dnia 10 stycznia 2019 roku, ISSN 2392-215X

Szczegóły

INFORMACJA O WYKAZACH NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO NAJMU I DZIERŻAWY W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM

Wójt Gminy Nowa Ruda informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Nowej Rudzie, ul. Niepodległości nr 1, dnia 10 stycznia 2019 roku zostały wywieszone i podane do publicznej wiadomości na okres od 10 stycznia 2019 roku do 30 stycznia 2019 roku wykazy nieruchomości, stanowiących własność Gminy Nowa Ruda, przeznaczonych do najmu i dzierżawy w trybie bezprzetargowym:

Bieganów (załącznik do zarządzenia Nr 8/19 Wójta Gminy Nowa Ruda z dnia 10 stycznia 2019 r.):

- nieruchomość gruntowa o powierzchni ogólnej 759,00 m2, położona w granicach części działki nr 5/13, na której w części o powierzchni 62,00 m2 zlokalizowany jest budynek gospodarczy oraz w części o powierzchni 24,00 m2 zabudowana jest szambem – nakłady stanowią własność wnioskodawcy.

Jugów (załącznik do zarządzenia Nr 9/19 Wójta Gminy Nowa Ruda z dnia 10 stycznia 2019 r.):

- nieruchomość gruntowa niezabudowana o powierzchni 12,00 m2, położona w granicach części działki nr 315/1, wynajmowana z przeznaczeniem na miejsce postojowe.

Jugów (załącznik do zarządzenia Nr 10/19 Wójta Gminy Nowa Ruda z dnia 10 stycznia 2019 r.):

- nieruchomość gruntowa o powierzchni 16,00 m2, położona w granicach części działki nr 588/12, zabudowana garażem – nakłady stanowią własność wnioskodawcy.

Ludwikowice Kłodzkie (załącznik do zarządzenia Nr 11/19 Wójta Gminy Nowa Ruda z dnia 10 stycznia 2019 r.):

- nieruchomość gruntowa o powierzchni 13,00 m2, położona w granicach części działki nr 330, zabudowana garażem – nakłady stanowią własność wnioskodawcy.

Wolibórz (załącznik do zarządzenia Nr 12/19 Wójta Gminy Nowa Ruda z dnia 10 stycznia 2019 r.):

- nieruchomość gruntowa o powierzchni 24,00 m2, położona w granicach części działki nr 625/5, zabudowana garażem – nakłady stanowią własność wnioskodawcy.

 

Wykazy dostępne są również na stronie Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.gmina.nowaruda.pl, na stronie internetowej Urzędu Gminy Nowa Ruda oraz na tablicach ogłoszeń poszczególnych sołectw.

Lokalizacja