• Wydanie nr 10/12/2018 z dnia 10 grudnia 2018 roku, ISSN 2392-215X
  • Typ ogłoszenia: komunikaty
  • Lokalizacja: Nowa Ruda, Woj. Dolnośląskie
Wydanie nr 11/10/2018 z dnia 11 października 2018 roku, ISSN 2392-215X

Szczegóły

Informacja o wykazie nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym

Wójt Gminy Nowa Ruda informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Nowej Rudzie, ul. Niepodległości nr 1, dnia 11 października 2018 roku został wywieszony i podany do publicznej wiadomości wykaz niżej wymienionej nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Nowa Ruda, przeznaczonej do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym, na okres od dnia 11 października 2018 r. do dnia 31 października 2018 r., będący załącznikiem do zarządzenia Nr 684/18 Wójta Gminy Nowa Ruda z dnia 11 października 2018 roku:

- nieruchomość gruntowa niezabudowana w granicach dz. nr 567/5, cz. dz. nr 567/6, cz. dz. nr 567/4 o łącznej powierzchni 0,24 ha, położona w obrębie Jugów, przeznaczona do wydzierżawienia na cele związane z gospodarką rolną.

 

Wykaz dostępny jest również na stronie Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.gmina.nowaruda.pl, na stronie internetowej Urzędu Gminy Nowa Ruda oraz na tablicy ogłoszeń Sołectwa Jugów.

 

 

Lokalizacja