• Wydanie nr 20/01/2019 z dnia 20 stycznia 2019 roku, ISSN 2392-215X
  • Typ ogłoszenia: komunikaty
  • Lokalizacja: Jugów, Nowa Ruda (Gmina), Woj. Dolnośląskie
Wydanie nr 16/05/2018 z dnia 16 maja 2018 roku, ISSN 2392-215X

Szczegóły

Informacja o wykazie nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w trybie przetargowym

Wójt Gminy Nowa Ruda informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Nowej Rudzie, ul. Niepodległości nr 1, dnia 16 maja 2018 r. został wywieszony i podany do publicznej wiadomości wykaz niżej wymienionej nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Nowa Ruda, przeznaczonej do wydzierżawienia w trybie przetargu ustnego nieograniczonego,  na okres od dnia 16 maja 2018 roku do dnia 05 czerwca 2018 roku, będący załącznikiem do zarządzenia Nr 300/18 Wójta Gminy Nowa Ruda z dnia 16 maja 2018 roku:

- nieruchomość gruntowa niezabudowana w granicach działki nr 398/3 o ogólnej powierzchni 2,32 ha, położona w obrębie Jugów, przeznaczona do wydzierżawienia na cele związane z gospodarką rolną. Roczna stawka wywoławcza czynszu dzierżawnego wynosi 315,52 zł. Umowa dzierżawy zostanie zawarta na okres od dnia zawarcia umowy dzierżawy do dnia 30.11.2022 r.

Wykaz dostępny jest również na stronie Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.gmina.nowaruda.pl, na stronie internetowej Urzędu Gminy Nowa Ruda oraz na tablicy ogłoszeń Sołectwa Jugów.

 

Lokalizacja