• Wydanie nr 18/02/2019 z dnia 18 lutego 2019 roku, ISSN 2392-215X
  • Typ ogłoszenia: komunikaty
Wydanie nr 14/02/2018 z dnia 14 lutego 2018 roku, ISSN 2392-215X

Szczegóły

INFORMACJA O WYKAZIE NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO NAJMU I DZIERŻAWY W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM

Wójt Gminy Nowa Ruda informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Nowej Rudzie, ul. Niepodległości nr 1, dnia 14 lutego 2018 roku został wywieszony i podany do publicznej wiadomości na okres od 14 lutego 2018 roku do 06 marca 2018 roku wykaz nieruchomości, stanowiących własność Gminy Nowa Ruda, przeznaczonych do najmu i dzierżawy w trybie bezprzetargowym:

Ludwikowice Kłodzkie (załącznik do zarządzenia nr 45/18 Wójta Gminy Nowa Ruda z dnia 14  lutego 2018 r.):

- nieruchomość gruntowa niezabudowana o powierzchni 1363,00 m2, położona w granicach części działki nr 896/21, wydzierżawiana na cele związane z prowadzeniem ogrodu przydomowego,

Czerwieńczyce (załącznik do zarządzenia nr 46/18 Wójta Gminy Nowa Ruda z dnia 14  lutego 2018 r.):

- nieruchomość gruntowa o powierzchni 47,00 m2, położona w granicach części działki nr 159/4, zabudowana budynkiem gospodarczym - nakłady własne wnioskodawcy, wynajmowana na cele związane z funkcją budynku - gospodarcze,

Ludwikowice Kłodzkie (załącznik do zarządzenia nr 47/18 Wójta Gminy Nowa Ruda z dnia 14  lutego 2018 r.):

- nieruchomość gruntowa niezabudowana o powierzchni 1083,50 m2, położona w granicach części działki nr 908/1, wydzierżawiana na cele związane z prowadzeniem ogrodu przydomowego,

Ludwikowice Kłodzkie (załącznik do zarządzenia nr 48/18 Wójta Gminy Nowa Ruda z dnia 14  lutego 2018 r.):

- nieruchomość gruntowa o powierzchni 16,50 m2, położona w granicach części działki nr 908/1, zabudowana pomieszczeniem gospodarczym i altaną - nakłady własne wnioskodawcy, wynajmowana na cele związane z funkcją zabudowy - gospodarcze.

Wykazy dostępne są również na stronie Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.gmina.nowaruda.pl, na stronie internetowej Urzędu Gminy Nowa Ruda oraz na tablicach ogłoszeń poszczególnych Sołectw.

Lokalizacja