• Wydanie nr 09/12/2019 z dnia 09 grudnia 2019 roku, ISSN 2392-215X
  • Typ ogłoszenia: komunikaty
  • Lokalizacja: Barczewo, Woj. Warmińsko-Mazurskie
Wydanie nr 13/08/2019 z dnia 13 sierpnia 2019 roku, ISSN 2392-215X

Szczegóły

Informacja o wywieszeniu wykazów nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

Burmistrz Barczewa działając na podstawie art.35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j.Dz.U. z 2018 poz.2204 ze zm.), informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Barczewie, Sołectwie Ramsowo i stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Barczewie pod adresem: www.barczewo.pl oraz biuletynie informacji publicznej prowadzonym przez Urząd Miejski w Barczewie pod adresem: www.barczewo.bip.net.pl i na stronach internetowych Monitora Samorządowego pod adresem www.otoprzetargi.pl podane zostały do publicznej wiadomości wykazy nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy położonych na terenie miasta i gminy Barczewo na okres 21 dni tj. od dnia 16-08-2019r. do dnia 05-09-2019r.

Obręb nr 2 miasta Barczewo

- dz. nr 75/28 pow. 21m2

Obręb nr 3 miasta Barczewo

- dz.nr 196/22 pow. 18m2

- dz. nr 196/23 pow. 19m2

- cz. dz.nr 277/7 pow. 42m2

- cz. dz.nr 259/108 pow. 1500m2

- cz.dz. nr 10/7 pow. 440m2

Obręb Ramsowo Gmina Barczewo

- cz. dz.nr 35 pow. 139m2

- dz.nr 149/2 pow. 7500m2


Barczewo, 12-08-2019r.


Lokalizacja