• Wydanie nr 19/06/2019 z dnia 19 czerwca 2019 roku, ISSN 2392-215X
  • Typ ogłoszenia: komunikaty
  • Lokalizacja: Piotrków Trybunalski, Woj. Łódzkie
Wydanie nr 12/10/2018 z dnia 12 października 2018 roku, ISSN 2392-215X

Szczegóły

Informacja  o  wywieszeniu  wykazu  lokalu  użytkowego i garażu

przeznaczonych  do  wynajmu  w drodze  ustnego  przetargu  nieograniczonego .

 

Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. w Piotrkowie Trybunalskim, Al. 3 Maja 31

informuje, że na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego  i TBS Sp. z o.o. w Piotrkowie Trybunalskim,  na stronach internetowych Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego : www.piotrkow.pl , w Biuletynie Informacji Publicznej : www.bip.piotrkow.pl , stronie internetowej TBS Sp. zo.o. w Piotrkowie Trybunalskim : www.tbs-piotrkow.pl, na lokalach przeznaczonych do najmu, zostały wywieszone i umieszczone na okres 21 dni – od dnia 01 października 2018 r. do dnia 21 października 2018 r.  wykazy  lokalu użytkowego i garażu  przeznaczonych do najmu w trybie ustnego  przetargu  nieograniczonego :

 

1.  lokal użytkowy, usytuowany w  budynku  przy Alei 3 Maja 23  w  Piotrkowie Trybunalskim,

     o powierzchni użytkowej :  22,77 m2 ,  z  ceną wywoławczą :  5.464,80 zł  - jako suma   

     czynszu  netto  ustalona  dla  lokalu  za okres  12 miesięcy.

2.  garaż położony przy ulicy Bugajskiej 17-Wyzwolenia 3  w  Piotrkowie  Trybunalskim,

     o powierzchni  użytkowej :  15,80 m2 , z  ceną wywoławczą :  1.137,60 zł  - jako suma 

     czynszu  netto ustalona  dla  garażu  za okres  12 miesięcy.

Lokalizacja