• Wydanie nr 18/11/2018 z dnia 18 listopada 2018 roku, ISSN 2392-215X
  • Typ ogłoszenia: komunikaty
  • Lokalizacja: Kolechowice, Ostrów Lubelski, Woj. Lubelskie
Wydanie nr 07/12/2017 z dnia 07 grudnia 2017 roku, ISSN 2392-215X

Szczegóły

INFORMACJA

o wywieszeniu wykazu nieruchomości

 

Burmistrz Ostrowa Lubelskiego informuje, że zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia          21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 z późn. zm.) na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Ostrowie Lubelskim przy ul. Partyzantów 1 wywieszony został wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy na okres do 5 lat. Wykaz obejmuje nieruchomości oznaczone w ewidencji gruntów jako działki nr:

  • 3633 o pow. 0,4247 ha położona w obrębie 0002 Ostrów Lubelski – rolny, dzierżawa na cele rolnicze;
  • 519 o pow. 0,0061 ha położona w obrębie 0001 Ostrów Lubelski – miasto,dzierżawa na cele nierolnicze;
  • część 517 o pow. 0,0017 ha położona w obrębie 0001 Ostrów Lubelski – miasto,dzierżawa na cele nierolnicze.

 

Wykaz wywieszono na okres 21 dni, tj. w terminie od 06.12.2017 r. do 28.12.2017 r.     

Informacja: UM Ostrów Lubelski ul. Partyzantów 1 (pokój Nr 3),  tel. 81 85200003 wew. 26

Lokalizacja