• Wydanie nr 16/10/2018 z dnia 16 października 2018 roku, ISSN 2392-215X
  • Typ ogłoszenia: komunikaty
  • Lokalizacja: Gniewino, Woj. Pomorskie
Wydanie nr 06/12/2017 z dnia 06 grudnia 2017 roku, ISSN 2392-215X

Szczegóły

Informacja Wójta Gminy Gniewino

Wójt Gminy Gniewino informuje, iż w dniu 06-12-2017 r. na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Gniewinie, ul. Pomorska 8 wywieszone zostały na okres 21 dni wykazy nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym, na rzecz dotychczasowego dzierżawcy:

  • część działki nr 38/152 obszaru 44 m2 położonej w obrębie geodezyjnym Czymanowo, objętej księgą wieczystą GD1W/00044440/3 Sądu Rejonowego w Wejherowie – z przeznaczeniem na poprawę warunków zagospodarowania sąsiedniej nieruchomości;

Lokalizacja