• Wydanie nr 19/04/2019 z dnia 19 kwietnia 2019 roku, ISSN 2392-215X
  • Typ ogłoszenia: komunikaty
  • Lokalizacja: Ornontowice, Woj. Śląskie
Wydanie nr 09/11/2018 z dnia 09 listopada 2018 roku, ISSN 2392-215X

Szczegóły

OGŁOSZENIE

O ODWOŁANIU PRZETARGU USTNEGO OGRANICZONEGO NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ GMINY ORNONTOWICE


WÓJT GMINY ORNONTOWICE

działając zgodnie z art. 38 ust. 4 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 121 z pózn. zm.) oraz na podstawie ogłoszenia o przetargu ustnym ograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej działki nr 2296/181, 504/180, 503/179 i 502/179, położne pomiędzy ul. Zachodnią a Myśliwską, objętej KW
nr
 KA1M/00064550/0

ODWOŁUJE

I przetarg ustny ograniczony na sprzedaż prawa własności do niezabudowanej nieruchomości gruntowej stanowiącej działki nr 2296/181, 504/180, 503/179 i 502/179, zlokalizowane pomiędzy ul. Zachodnią a Myśliwską w Ornontowicach o łącznej powierzchni 0,9232 ha.

Przetarg wyznaczono na dzień 12 listopada 2018 r. na godz. 12.00 w pok. 301 Urzędu Gminy Ornontowice przy ul. Zwycięstwa 26 a.

Przyczyną odwołania przetargu jest wejście w życie Ustawy z dnia 7 listopada 2018 r. o ustanowieniu Święta Narodowego z okazji Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości Rzeczpospolitej Polskiej, która wyznacza dzień 12 listopada 2018 r. Świętem Narodowym oraz dniem wolnym od pracy.

Dzień na który wyznaczono termin przetargu, stał się dniem ustawowo wolnym od pracy, w związku z czym konieczne jest odwołanie przedmiotowego przetargu. Wejście w życie w/w Ustawy stanowi ważną przyczynę jego odwołania.

Niniejsze ogłoszenie zamieszcza się na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Ornontowicach oraz na stornach internetowych tj. www.ornontowice.pl, www.bip.ornontowice.pl oraz www.otoprzetargi.pl

Lokalizacja