• Wydanie nr 20/05/2019 z dnia 20 maja 2019 roku, ISSN 2392-215X
  • Typ ogłoszenia: komunikaty
  • Lokalizacja: Szafarnia, Kurzętnik, Woj. Warmińsko-Mazurskie
Wydanie nr 09/10/2018 z dnia 09 października 2018 roku, ISSN 2392-215X

Szczegóły

O G Ł O S Z E N I E

 

WÓJTA GMINY KURZĘTNIK

 

z dnia 9 października 2018 roku

 

w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży będących w użytkowaniu wieczystym

 

            Działając na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 121 t.j.) Wójt Gminy Kurzętnik ogłasza co następuje:

 

 

§ 1. Przeznaczyć do sprzedaży następujące nieruchomości gruntowe położone w obrębie geodezyjnym Szafarnia gm. Kurzętnik:

 

 

Numer działki

 

Pow./ha

 

Nr księgi wieczystej

 

Cena wywoławcza nieruchomości/ 

( netto)

 

Opis

nieruchomości

 

72/7

0,1010

EL1N/00031528/5

64.055,00 

RIVb- 0,1010 ha

 

72/8

0,0702

EL1N/00031528/5

44.377,00 

RIVb- 0,0390 ha

RV – 0,0312 ha

 

 

§ 2. Wywiesić wykaz  nieruchomości na okres 21 dni.

 

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami, zobowiązane są do złożenia wniosku w terminie 6 tyg. od dnia wywieszenia ogłoszenia.

 

 

 

 

 Z-ca Wójta

Adam Zapałowski

 

 

 

 

 

Lokalizacja