• Wydanie nr 19/06/2019 z dnia 19 czerwca 2019 roku, ISSN 2392-215X
  • Typ ogłoszenia: komunikaty
  • Lokalizacja: Lipno, Woj. Kujawsko-Pomorskie
Wydanie nr 11/01/2019 z dnia 11 stycznia 2019 roku, ISSN 2392-215X

Szczegóły

OGŁOSZENIE

ZARZĄDU POWIATU W LIPNIE

 

                Na podstawie art. 35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz. U. z 2018 r. poz. 2204; zm.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1509 oraz z 2018 r. poz. 2348.) Zarząd Powiatu w Lipnie informuje, że na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej (www.bip.lipnowski.powiat.pl) Starostwa Powiatowego w Lipnie jest wywieszone ogłoszenie, na okres 21 dni licząc od daty podania do publicznej wiadomości w prasie lokalnej o zasięgu obejmującym co najmniej powiat, dotyczące sporządzenia wykazu nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Nr 11 miasta Lipno przeznaczonej do najmu. Więcej informacji na niniejszy temat można uzyskać w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Lipnie przy ul. Sierakowskiego   10 B, pokój nr 15 lub telefonicznie 542872039 wew.30.

Lokalizacja