• Wydanie nr 20/05/2019 z dnia 20 maja 2019 roku, ISSN 2392-215X
  • Typ ogłoszenia: komunikaty
  • Lokalizacja: Lipno, Woj. Kujawsko-Pomorskie
Wydanie nr 09/10/2018 z dnia 09 października 2018 roku, ISSN 2392-215X

Szczegóły

OGŁOSZENIE ZARZĄDU POWIATU W LIPNIE

 

Na podstawie art. 35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (jedn. tekst. Dz. U. z 2018 r. poz. 121; zm.: Dz. U. z 2018 r. poz. 50, poz. 650, poz. 1000, poz. 1089, poz. 1496, poz. 1669, poz. 1693 i poz. 1716.) Zarząd Powiatu informuje, że na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej (www.bip.lipnowski.powiat.pl) Starostwa Powiatowego w Lipnie jest wywieszone ogłoszenie, na okres 21 dni licząc od daty podania do publicznej wiadomości w prasie lokalnej, dotyczące sporządzenia wykazu nieruchomości położonych w Lipnie obręb Nr 10 i obręb Nr 8 przeznaczonych do sprzedaży w trybie ustnego przetargu nieograniczonego.

Informacje na niniejszy temat można uzyskać w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami przy ul. Sierakowskiego 10 B w Lipnie, pokój nr 15 lub telefonicznie 542872039 wew.30.

Lokalizacja