• Wydanie nr 18/02/2019 z dnia 18 lutego 2019 roku, ISSN 2392-215X
  • Typ ogłoszenia: komunikaty
  • Lokalizacja: Ełk, Woj. Warmińsko-Mazurskie
Wydanie nr 13/02/2018 z dnia 13 lutego 2018 roku, ISSN 2392-215X

Szczegóły

 

Prezydent Miasta Ełku

działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r., poz. 121 z późn. zm.)

podaje do publicznej wiadomości

iż, w siedzibie tut. Urzędu przy ul. Piłsudskiego nr 4 w dniach 14.02.2018 r. – 06.03.2018 r. wywieszono na tablicy ogłoszeń (I-wsze piętro) wykazy lokali mieszkalnych  przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemców:

  1. lokalu mieszkalnego nr 4 położonego w budynku nr 18 przy ul. A. Mickiewicza w Ełku wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste do dnia 21.07.2103 r. udziału w działce oznaczonej nr 400/19;
  2. lokalu mieszkalnego nr 4 położonego w budynku nr 7 przy ul. 3-go Maja w Ełku wraz ze sprzedażą udziału w działce oznaczonej nr 373/20;
  3. lokalu mieszkalnego nr 13 położonego w budynku nr 37 przy ul. Wojska Polskiego w Ełku wraz ze sprzedażą udziału w działce oznaczonej nr 413/27;
  4. lokalu mieszkalnego nr 33 położonego w budynku nr 3 przy ul. Magazynowej w Ełku wraz ze sprzedażą udziału w działce oznaczonej nr 518.

Dodatkowych informacji w przedmiotowej sprawie udzieli Wydział Planowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami w Urzędzie Miasta Ełku pok. 235, tel. 877326135.

Lokalizacja