• Wydanie nr 18/11/2019 z dnia 18 listopada 2019 roku, ISSN 2392-215X
  • Typ ogłoszenia: komunikaty
  • Lokalizacja: Otwock, Woj. Mazowieckie
Wydanie nr 11/07/2019 z dnia 11 lipca 2019 roku, ISSN 2392-215X

Szczegóły

Prezydent Miasta Otwocka informuje, że Zarządzeniem Nr 190/2019

z dnia 11 lipca 2019 r. przeznaczył do oddania w użyczenie

1.       dz. ew. nr 4/4 z obrębu 147 położoną przy ul. Poniatowskiego 33/39 w Otwocku.

Z treścią Zarządzenia można zapoznać się w Urzędzie Miasta Otwocka,

budynek B, II piętro, tablica ogłoszeń lub na stronie internetowej

Urzędu Miasta Otwocka.

Lokalizacja