• Wydanie nr 16/10/2018 z dnia 16 października 2018 roku, ISSN 2392-215X
  • Typ ogłoszenia: komunikaty
  • Lokalizacja: Otwock, Woj. Mazowieckie
Wydanie nr 07/12/2017 z dnia 07 grudnia 2017 roku, ISSN 2392-215X

Szczegóły

Prezydent Miasta Otwocka informuje, że:

 

Zarządzeniem nr 195/2017 z dnia 30.11.2017 r. przeznaczył do zbycia w drodze ustnego przetargu nieograniczonego nieruchomość gruntową ozn. jako dz. nr 72/9 w obr. 49 położoną w Otwocku przy ul. Andriollego.

 

Osoby, którym przysługuje w trybie art. 34 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.2016 poz. 2147) pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości winny złożyć wniosek o nabycie nieruchomości w terminie 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu.

Z wykazem nieruchomości można zapoznać się w Urzędzie Miasta Otwocka bud. „B” II piętro, obok pok. 44. 

Lokalizacja