• Wydanie nr 18/02/2019 z dnia 18 lutego 2019 roku, ISSN 2392-215X
  • Typ ogłoszenia: komunikaty
  • Lokalizacja: Koszalin, Woj. Zachodniopomorskie
Wydanie nr 16/01/2018 z dnia 16 stycznia 2018 roku, ISSN 2392-215X

Szczegóły

Starostwo Powiatowe w Koszalinie informuje, że na tablicy ogłoszeniowej oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Koszalinie i Wojewody Zachodniopomorskiego umieszczono na okres 21 dni:

 

  • wykaz nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 56/9 w obrębie Mielno, przeznaczonej
     

    do przekazania w formie darowizny na rzecz Gminy Mielno.

Lokalizacja