• Wydanie nr 20/05/2019 z dnia 20 maja 2019 roku, ISSN 2392-215X
  • Typ ogłoszenia: komunikaty
  • Lokalizacja: Boronów, Woj. Śląskie
Wydanie nr 10/10/2018 z dnia 10 października 2018 roku, ISSN 2392-215X

Szczegóły

 

WÓJT GMINY BORONÓW

 

działając na podstawie art. 35, ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 121 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości informację o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Boronowie przy ul. Dolnej 2 na okres 21 dni wykazu poniższej nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Boronów nr 137/2018 z dnia 10.10.2018 r.:

 

- działka nr 5087/732, na karcie mapy 2, obręb Boronów o powierzchni 0,5078 ha, położona w Boronowie przy ulicy Niwskiej.

 

Szczegółowe informacje związane z powyższym można uzyskać w Urzędzie Gminy Boronów, II piętro, pokój nr 7 lub telefonicznie pod numerem 34 35 39 100 wew. 21.

Lokalizacja