• Wydanie nr 18/02/2019 z dnia 18 lutego 2019 roku, ISSN 2392-215X
  • Typ ogłoszenia: komunikaty
  • Lokalizacja: Gniewino, Woj. Pomorskie
Wydanie nr 16/01/2018 z dnia 16 stycznia 2018 roku, ISSN 2392-215X

Szczegóły

Informacja Wójta Gminy Gniewino

 

Wójt Gminy Gniewino informuje, iż w dniu 16-01-2018 r. na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Gniewinie, ul. Pomorska 8 wywieszony został na okres 21 dni wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym, na czas nieokreślony, na rzecz dotychczaowego dzierżawcy:

  • część działki nr 183/45 obszaru 580 m2 położonej w obrębie geodezyjnym Gniewino, objętej księgą wieczystą GD1W/00046778/5 Sądu Rejonowego w Wejherowie – z przeznaczeniem na urządzenie przydomowego ogródka.

Lokalizacja