• Wydanie nr 17/07/2019 z dnia 17 lipca 2019 roku, ISSN 2392-215X
  • Typ ogłoszenia: komunikaty
  • Lokalizacja: Gniewino, Woj. Pomorskie
Wydanie nr 08/11/2018 z dnia 08 listopada 2018 roku, ISSN 2392-215X

Szczegóły

Informacja Wójta Gminy Gniewino

Wójt Gminy Gniewino informuje, iż w dniu 08-11-2018 r. na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Gniewinie, ul. Pomorska 8 wywieszony został na okres 21 dni wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia i wynajęcia w trybie bezprzetargowym, na czas nieokreślony – na rzecz dotychczasowych użytkowników:

·         Działki nr 17/12 i 17/13 łącznego obszaru 303 m2, położone w obrębie geodezyjnym Strzebielinko objęte księgą wieczystą GD1W/00049775/5  Sądu Rejonowego w Wejherowie – z przeznaczeniem na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości sąsiedniej;

·         budynek gospodarczy o pow. 16,0 m2 na działce nr 103/8 w Płaczewie obszaru 0,0141 ha w obrębie geodezyjnym Tadzino, objętej księgą wieczystą nr  GD1W/00044500/0 Sądu Rejonowego w Wejherowie – z przeznaczeniem na cele magazynowo-składowe związane z funkcjonowaniem gospodarstwa domowego;

·         budynek gospodarczy o pow. 16,0 m2 na działce nr 103/10 w Płaczewie obszaru 0,0042 ha w obrębie geodezyjnym Tadzino, objętej księgą wieczystą nr  GD1W/00044500/0 Sądu Rejonowego w Wejherowie – z  przeznaczeniem na cele magazynowo-składowe związane z funkcjonowaniem gospodarstwa domowego.

 

Lokalizacja