• Wydanie nr 18/02/2019 z dnia 18 lutego 2019 roku, ISSN 2392-215X
  • Typ ogłoszenia: komunikaty
  • Lokalizacja: Kolsko, Woj. Lubuskie
Wydanie nr 16/04/2018 z dnia 16 kwietnia 2018 roku, ISSN 2392-215X

Szczegóły

Wójt Gminy Kolsko

informuje zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (jedn. tekst. Dz. U. z 2018r. poz. 121 ze zm.), że w Urzędzie Gminy Kolsko ul. Piastowska 12, wywieszono wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.

Lokalizacja