• Wydanie nr 20/01/2019 z dnia 20 stycznia 2019 roku, ISSN 2392-215X
  • Typ ogłoszenia: nieruchomosci
  • Lokalizacja: Krajanów, Nowa Ruda (Gmina), Woj. Dolnośląskie
Wydanie nr 13/09/2016 z dnia 13 września 2016 roku, ISSN 2392-215X

Szczegóły

Wójt Gminy Nowa Ruda informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Nowa Ruda został wywieszony i podany do publicznej wiadomości Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży na okres od dnia 13.09.2016 r. do dnia 03.10.2016 r., będący załącznikiem do Zarządzenia Nr 574/16 Wójta Gminy Nowa Ruda z dnia 13.09.2016 r.

Wykaz dostępny jest również na stronie internetowej www.bip.gmina.nowaruda.pl , zakładka „Wójt Gminy”, pozycja „Zarządzenia”.

 

Krajanów

 

Nieruchomość gruntowa w granicach działki nr 332/2 (RIVa) o powierzchni 0,13 ha, AM-1, Obręb Krajanów.

Kształt działki regularny, działka położona na terenie o lekkim nachyleniu, działka porośnięta jest trawą i krzewami, przez działkę przebiega linia energetyczna oraz dwa słupy energetyczne.

Zgodnie ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nowa Ruda działka przeznaczona jest na cele rolne

Dla nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta o numerze KW Nr SW2K/00027784/0.

Forma przeznaczenia do sprzedaży: przetarg

Cena nieruchomości: 3.750,00 zł

Osobom, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami, tj. 1) osoby, którym przysługuje roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy ustawy o gospodarce nieruchomościami lub odrębnych przepisów, 2) osoby, które są poprzednimi właścicielami zbywanej nieruchomości pozbawionymi prawa jej własności przed dniem 05.12.1990 r. albo ich spadkobiercami – korzystają z tego pierwszeństwa, jeżeli złożą wniosek o nabycie w ciągu 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu.

Lokalizacja