Wydanie nr 22/08/2018 z dnia 22 sierpnia 2018 roku, ISSN 2392-215X
www.przetargi-gctrader.pl
ARCHIWALNE
Wójt Gminy Nowa Ruda informuje
2018-01-16
Dodaj do schowka +
Print

Wójt Gminy Nowa Ruda informuje

  • Typ ogłoszenia: Komunikaty
  • Lokalizacja: Nowa Ruda (dolnośląskie)

Szczegóły

Wójt Gminy Nowa Ruda informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Nowa Ruda, ul. Niepodległości 1 został wywieszony i podany do publicznej wiadomości Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży na okres od dnia 15.01.2018 r. do dnia 05.02.2018 r., będący załącznikami do Zarządzenia Nr 10/18 Wójta Gminy Nowa Ruda z dnia 15.01.2018 r.

Wykaz dostępny jest również na stronie Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.gmina.nowaruda.pl , oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy Nowa Ruda.

 

Jugów

Nieruchomość gruntowa niezabudowana w granicach działki nr 687/3 (Tr – tereny różne) o powierzchni 0,2591 ha, AM-1, Obręb 0007 Jugów.

Kształt działki nieregularny .

Działka położona na terenie ze spadkiem.

Dojazd do działki stanowi droga o nawierzchni gruntowej – działka nr 916 (dr).

Zgodnie z Miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Jugów działka przeznaczona jest w części na cele zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z towarzyszącymi usługami, w części na cele zabudowy zagrodowej, w części posiada status drogi dojazdowej wewnętrznej. Działka znajduje się w strefie K – ochrony krajobrazu kulturowego.

Forma przeznaczenia do sprzedaży: przetarg

Cena nieruchomości: 56.000,00 zł do ceny wylicytowanej w drodze przetargu doliczony zostanie podatek VAT w wysokości 23%

 

Osobom, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami, tj. 1) osoby, którym przysługuje roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy ustawy o gospodarce nieruchomościami lub odrębnych przepisów, 2) osoby, które są poprzednimi właścicielami zbywanej nieruchomości pozbawionymi prawa jej własności przed dniem 05.12.1990 r. albo ich spadkobiercami – korzystają z tego pierwszeństwa, jeżeli złożą wniosek o nabycie w ciągu 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu.

Lokalizacja