• Wydanie nr 19/06/2019 z dnia 19 czerwca 2019 roku, ISSN 2392-215X
  • Typ ogłoszenia: komunikaty
  • Lokalizacja: Zgorzelec, Woj. Dolnośląskie
Wydanie nr 12/04/2019 z dnia 12 kwietnia 2019 roku, ISSN 2392-215X

Szczegóły

INFORMACJA

Wójt Gminy Zgorzelec informuje, że w dniu 12.04.2019 r., na tablicy ogłoszeń: w siedzibie Urzędu Gminy Zgorzelec, ul. Kościuszki 70, 59-900 Zgorzelec, w sołectwie wsi Koźlice został wywieszony wykaz, natomiast na stronie internetowej Gminy Zgorzelec, w BIP-ie, w prasie internetowej została podana do publicznej wiadomości informacja w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie ustnego przetargu nieograniczonego nieruchomości, działek nr: 320/7 o pow. 0,1712ha, 320/8 o pow. 0,1502ha, 320/9 o pow. 0,1501ha, 320/10 o pow. 0,1502ha, 320/14 o pow. 0,1300ha, 320/15 o pow. 0,1300ha, 320/16 o pow. 0,1500ha, 320/17 o pow. 0,1200ha, 320/18 o pow. 0,1200ha, 320/19 o pow. 0,1200ha, , obręb Koźlice, gmina Zgorzelec.

Lokalizacja