• Wydanie nr 18/11/2019 z dnia 18 listopada 2019 roku, ISSN 2392-215X
  • Typ ogłoszenia: komunikaty
  • Lokalizacja: Świerzno, Woj. Zachodniopomorskie
Wydanie nr 11/07/2019 z dnia 11 lipca 2019 roku, ISSN 2392-215X

Szczegóły

WYKAZ LOKALI MIESZKALNYCH PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM
NA RZECZ NAJEMCÓW
wykaz sporządzono w oparciu o art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami
(Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 z późn. zm.)

Opis nieruchomościPowierzchnia budynku mieszkalnego

Udział lokalu w częściach wspólnych budynków i działce gruntuCena nieruchomości

Nr Księgi WieczystejSposób zagospodarowania

Forma zbycia

Lokal mieszkalny nr 27 obręb ew. Sulikowo, gm. Świerzno.Powierzchnia użytkowa lokalu 71,36 m2Udział 7136/86018 w cz. dz. nr 67/10

obręb Sulikowo79 000 zł
KW Lokalu
SZ1K/00013089/6

KW Działki 67/10
SZ1K/00013085/8


Sposób zagospodarowania zgodny z zapisami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Świerzno.Bezprzetargowo na rzecz najemcy z udzieleniem bonifikaty w wysokości 99%.Szczegółowych informacji na temat nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży udziela Urząd Gminy w Świerznie, 72-405 Świerzno 13, pok. 3 tel. 91 38 32 723. Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 z późn. zm.) mogą składać wnioski o nabycie w terminie do 23.08.2019 r.

Wykaz niniejszy wywieszono na tablicy ogłoszeń na okres 21 dni tj. od dnia 11.07.2019 r. do 02.08.2019 r.

Lokalizacja