• Wydanie nr 18/11/2018 z dnia 18 listopada 2018 roku, ISSN 2392-215X
  • Typ ogłoszenia: komunikaty
  • Lokalizacja: Kolechowice, Ostrów Lubelski, Woj. Lubelskie
Wydanie nr 07/12/2017 z dnia 07 grudnia 2017 roku, ISSN 2392-215X

Szczegóły

 

OGŁOSZENIE

Burmistrza Ostrowa Lubelskiego z dnia 06 grudnia 2017 r.

 

Burmistrz Ostrowa Lubelskiego na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy.

 

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy

 

L. p.

Oznaczenie nieruchomości wg KW oraz katastru nieruchomości

Pow. nieruchomości 

w ha

Opis nieruchomości

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej  zagospodarowania

Termin zagospodarowania nieruchomości

Wysokość opłat  z tytułu dzierżawy

Termin wnoszenia opłat

Zasady aktualizacji opłat

Informacja        o przeznaczeniu w dzierżawę

1

LU1A/00056155/8

 

Działka nr: 3633

 

Obręb: 0002 Ostrów Lubelski-rolny.

 

Jednostka rej.: G10

Ark. mapy 6

0,4247

Nieruchomość gruntowa niezabudowana.

 

Klasy bonitacyjne:

RIVb - 0,0938 ha,

ŁIV - 0,1264 ha,

ŁV - 0,2045 ha.

 

Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego działka usytuowana jest w terenach rolniczych oraz zieleni łąkowo-łęgowej.

 

Sposób zagospodarowania: uprawy rolnicze.

Od dnia podpisania umowy na okres

5 lat

0,85 dt żyta wg ceny żyta przyjętej do podatku rolnego

W dwóch ratach:

do 31 marca i do 30 września każdego roku obowiązywania umowy zgodnie z ceną żyta przyjętą do podatku.

 

Stawka czynszu będzie waloryzowana raz w roku w oparciu o cenę 1 dt żyta przyjętą do ustalenia podatku rolnego danego roku.

Nieruchomość przeznaczona do dzierżawy na czas oznaczony do

5 lat.

2

LU1A/00007351/4

 

Działki nr: 519 i część 517

 

Obręb: 0001 Ostrów Lubelski-miasto.

 

Jednostka rej.:

G79 i G77

Ark. mapy 3

0,0078

Nieruchomość gruntowa niezabudowana.

 

Klasy bonitacyjne:

B – 0,0078 ha

 

Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego działki usytuowane są w terenach usług niepublicznych.

Nieruchomość przeznaczona do dzierżawy w celu poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej. 

Od dnia podpisania umowy na okres

5 lat

60,00 + 23% podatek VAT

W dwóch ratach:

do 31 marca i 30 września każdego roku obowiązywania umowy.

 

Waloryzacja raz w roku w oparciu o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłaszany przez GUS.

Nieruchomość przeznaczona do dzierżawy na czas oznaczony do

 5 lat.

 

Niniejszy wykaz zostaje wywieszony na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Ostrowie Lubelskim na okres 21 dni licząc od dnia 06 grudnia 2017 r. do dnia 28 grudnia 2017 r.

Informacja: UM Ostrów Lubelski ul. Partyzantów 1 (pokój Nr 3),  tel. 81 8520003 wew. 26.

Lokalizacja