• Wydanie nr 18/02/2019 z dnia 18 lutego 2019 roku, ISSN 2392-215X
  • Typ ogłoszenia: komunikaty
  • Lokalizacja: Zawada Uszewska, Gnojnik, Woj. Małopolskie
Wydanie nr 12/02/2018 z dnia 12 lutego 2018 roku, ISSN 2392-215X

Szczegóły

 

O G ŁO S Z E N I E

Wójt Gminy Gnojnik działając na podstawie ustawy  z  dnia 21 sierpnia  1997 r. o gospodarce  nieruchomościami (Dz.U.2016.2147 t.j. z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości, wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy.

 

 

I.              Oznaczenie nieruchomości: Działka nr 236 w Gnojniku objęta KW TR1B/00088173/2 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Brzesku

 

W planie zagospodarowania przestrzennego, przedmiotowa działka leży w terenach oznaczonych jako:

Powierzchnia nieruchomości: 1,10 ha

Przeznaczenie: działalność rolnicza

Forma dzierżawy: bezprzetargowo

Roczny czynsz dzierżawny: równowartość 1,38 q żyta rocznie /cena q żyta ustalona dla celów podatku rolnego w danym roku/ + należny podatek Vat

Termin wnoszenia opłat: czynsz płatny jednorazowo w terminie do 30 września każdego roku, po otrzymaniu faktury VAT

Okres dzierżawy: do 3 lat

 

 

II.            Oznaczenie nieruchomości: działka nr 754/5 położona w Gosprzydowej dla której Sąd Rejonowy w Brzesku prowadzi księgę wieczystą nr KW 77852.

 

Powierzchnia nieruchomości: 1,06 ha/część działki/

Przeznaczenie: działalność rolnicza

Forma dzierżawy: bezprzetargowo

Roczny czynsz dzierżawny: równowartość 5,3 q żyta rocznie /cena q żyta ustalona dla celów podatku rolnego w danym roku/ + należny podatek Vat

Termin wnoszenia opłat: czynsz płatny jednorazowo w terminie do 30 września każdego roku, po otrzymaniu faktury VAT

Okres dzierżawy: do 3 lat

 

 

III.           Oznaczenie nieruchomości:  działka ewidencyjna nr 686 w Gosprzydowej dla której Sąd Rejonowy w Brzesku prowadzi księgę wieczystą nr KW 20204.

Powierzchnia nieruchomości: 0,36 ha (część działki)

Przeznaczenie: działalność rolnicza

Forma dzierżawy: bezprzetargowo

Roczny czynsz dzierżawny: równowartość 1,8 q żyta rocznie /cena q żyta ustalona dla celów podatku rolnego w danym roku/ + należny podatek Vat

Termin wnoszenia opłat: czynsz płatny jednorazowo w terminie do 30 września każdego roku, po otrzymaniu faktury VAT

Okres dzierżawy: do 3 lat

 

 

IV.          Oznaczenie nieruchomości:  działka ewidencyjna nr 836/6 w Uszwi dla której Sąd Rejonowy w Brzesku prowadzi księgę wieczystą nr KW TR1B/00024599/8

Powierzchnia nieruchomości: 0,62 ha

Przeznaczenie: działalność rolnicza

Forma dzierżawy: bezprzetargowo

Roczny czynsz dzierżawny: równowartość 3,1 q żyta rocznie /cena q żyta ustalona dla celów podatku rolnego w danym roku/ + należny podatek Vat

Termin wnoszenia opłat: czynsz płatny jednorazowo w terminie do 30 września każdego roku, po otrzymaniu faktury VAT

Okres dzierżawy: do 3 lat

 

 

V.            Oznaczenie nieruchomości:  działka ewidencyjna nr 1063/3 w Gnojniku dla której Sąd Rejonowy w Brzesku prowadzi księgę wieczystą nr KW 36896

Powierzchnia nieruchomości: 0,44 ha

Przeznaczenie: działalność rolnicza

Forma dzierżawy: bezprzetargowo

Roczny czynsz dzierżawny: równowartość 2,2 q żyta rocznie /cena q żyta ustalona dla celów podatku rolnego w danym roku/ + należny podatek Vat

Termin wnoszenia opłat: czynsz płatny jednorazowo w terminie do 30 września każdego roku, po otrzymaniu faktury VAT

Okres dzierżawy: do 3 lat

 

 

VI.          Oznaczenie nieruchomości:  działka ewidencyjna nr 1194/1 w Uszwi dla której Sąd Rejonowy w Brzesku prowadzi księgę wieczystą nr KW TR1B/00013563/7

Powierzchnia nieruchomości: 1,01 ha

Przeznaczenie: działalność rolnicza

Forma dzierżawy: bezprzetargowo

Roczny czynsz dzierżawny: równowartość 5,05 q żyta rocznie /cena q żyta ustalona dla celów podatku rolnego w danym roku/ + należny podatek Vat

Termin wnoszenia opłat: czynsz płatny jednorazowo w terminie do 30 września każdego roku, po otrzymaniu faktury VAT

Okres dzierżawy: do 3 lat

 

 

VII.         Oznaczenie nieruchomości:  działka ewidencyjna nr 363 w Uszwi dla której Sąd Rejonowy w Brzesku prowadzi księgę wieczystą nr KW TR1B/00062226/1

Powierzchnia nieruchomości: 0,57 ha

Przeznaczenie: działalność rolnicza

Forma dzierżawy: bezprzetargowo

Roczny czynsz dzierżawny: równowartość 2,83 q żyta rocznie /cena q żyta ustalona dla celów podatku rolnego w danym roku/ + należny podatek Vat

Termin wnoszenia opłat: czynsz płatny jednorazowo w terminie do 30 września każdego roku, po otrzymaniu faktury VAT

Okres dzierżawy: do 3 lat

 

 

VIII.        Oznaczenie nieruchomości:  działka ewidencyjna nr 149/2 w Uszwi dla której Sąd Rejonowy w Brzesku prowadzi księgę wieczystą nr KW TR1B/00024599/8

Powierzchnia nieruchomości: 0,15 ha

Przeznaczenie: działalność rolnicza

Forma dzierżawy: bezprzetargowo

Roczny czynsz dzierżawny: równowartość 0,75 q żyta rocznie /cena q żyta ustalona dla celów podatku rolnego w danym roku/ + należny podatek Vat

Termin wnoszenia opłat: czynsz płatny jednorazowo w terminie do 30 września każdego roku, po otrzymaniu faktury VAT

Okres dzierżawy: do 3 lat

 

 

IX.          Oznaczenie nieruchomości:  działka ewidencyjna nr 492/1 w Lewniowej dla której Sąd Rejonowy w Brzesku prowadzi księgę wieczystą nr KW TR1B/00041395/3

Powierzchnia nieruchomości: 0,08 ha

Przeznaczenie: działalność rolnicza

Forma dzierżawy: bezprzetargowo

Roczny czynsz dzierżawny: równowartość 0,04 q żyta rocznie /cena q żyta ustalona dla celów podatku rolnego w danym roku/ + należny podatek Vat

Termin wnoszenia opłat: czynsz płatny jednorazowo w terminie do 30 września każdego roku, po otrzymaniu faktury VAT

Okres dzierżawy: do 3 lat

 

 

X.            Oznaczenie nieruchomości:  działka ewidencyjna nr 492/2 w Lewniowej dla której Sąd Rejonowy w Brzesku prowadzi księgę wieczystą nr KW TR1B/00041395/3

Powierzchnia nieruchomości: 0,21 ha

Przeznaczenie: działalność rolnicza

Forma dzierżawy: bezprzetargowo

Roczny czynsz dzierżawny: równowartość 1,05 q żyta rocznie /cena q żyta ustalona dla celów podatku rolnego w danym roku/ + należny podatek Vat

Termin wnoszenia opłat: czynsz płatny jednorazowo w terminie do 30 września każdego roku, po otrzymaniu faktury VAT

Okres dzierżawy: do 3 lat

 

 

XI.          Oznaczenie nieruchomości:  działka ewidencyjna nr 498/1 w Lewniowej dla której Sąd Rejonowy w Brzesku prowadzi księgę wieczystą nr KW TR1B/00041395/3

Powierzchnia nieruchomości: 0,30 ha

Przeznaczenie: działalność rolnicza

Forma dzierżawy: bezprzetargowo

Roczny czynsz dzierżawny: równowartość 1,5 q żyta rocznie /cena q żyta ustalona dla celów podatku rolnego w danym roku/ + należny podatek Vat

Termin wnoszenia opłat: czynsz płatny jednorazowo w terminie do 30 września każdego roku, po otrzymaniu faktury VAT

Okres dzierżawy: do 3 lat

 

 

XII.         Oznaczenie nieruchomości:  działka ewidencyjna nr 73/1 w Zawadzie Uszewskiej dla której Sąd Rejonowy w Brzesku prowadzi księgę wieczystą nr KW 8288

Powierzchnia nieruchomości: 0,64 ha

Przeznaczenie: działalność rolnicza

Forma dzierżawy: bezprzetargowo

Roczny czynsz dzierżawny: równowartość 3,2 q żyta rocznie /cena q żyta ustalona dla celów podatku rolnego w danym roku/ + należny podatek Vat

Termin wnoszenia opłat: czynsz płatny jednorazowo w terminie do 30 września każdego roku, po otrzymaniu faktury VAT

Okres dzierżawy: do 3 lat

 

 

XIII.        Oznaczenie nieruchomości:  działka ewidencyjna nr 73/3 w Zawadzie Uszewskiej dla której Sąd Rejonowy w Brzesku prowadzi księgę wieczystą nr KW 8288

Powierzchnia nieruchomości: 0,06 ha

Przeznaczenie: działalność rolnicza

Forma dzierżawy: bezprzetargowo

Roczny czynsz dzierżawny: równowartość 0,3 q żyta rocznie /cena q żyta ustalona dla celów podatku rolnego w danym roku/ + należny podatek Vat

Termin wnoszenia opłat: czynsz płatny jednorazowo w terminie do 30 września każdego roku, po otrzymaniu faktury VAT

Okres dzierżawy: do 3 lat

 

 

 

XIV.       Oznaczenie nieruchomości:  działka ewidencyjna nr 244/10 w Gosprzydowej dla której Sąd Rejonowy w Brzesku prowadzi księgę wieczystą nr KW  TR1B/00038204/4

Powierzchnia nieruchomości: 1,17 ha (część działki)

Przeznaczenie: działalność rolnicza

Forma dzierżawy: bezprzetargowo

Roczny czynsz dzierżawny: równowartość 5,85 q żyta rocznie /cena q żyta ustalona dla celów podatku rolnego w danym roku/ + należny podatek Vat

Termin wnoszenia opłat: czynsz płatny jednorazowo w terminie do 30 września każdego roku, po otrzymaniu faktury VAT

Okres dzierżawy: do 3 lat

 

 

XV.        Oznaczenie nieruchomości:  działka ewidencyjna nr 298 w Uszwi dla której Sąd Rejonowy w Brzesku prowadzi księgę wieczystą nr KW  67664

Powierzchnia nieruchomości: 0,57 ha

Przeznaczenie: działalność rolnicza

Forma dzierżawy: bezprzetargowo

Roczny czynsz dzierżawny: równowartość 2,85 q żyta rocznie /cena q żyta ustalona dla celów podatku rolnego w danym roku/ + należny podatek Vat

Termin wnoszenia opłat: czynsz płatny jednorazowo w terminie do 30 września każdego roku, po otrzymaniu faktury VAT

Okres dzierżawy: do 3 lat

 

XVI.       Oznaczenie nieruchomości:  działka ewidencyjna nr 316 w Uszwi dla której Sąd Rejonowy w Brzesku prowadzi księgę wieczystą nr KW TR1B/00058722/7

Powierzchnia nieruchomości: 0,43 ha

Przeznaczenie: działalność rolnicza

Forma dzierżawy: bezprzetargowo

Roczny czynsz dzierżawny: równowartość 2,15 q żyta rocznie /cena q żyta ustalona dla celów podatku rolnego w danym roku/ + należny podatek Vat

Termin wnoszenia opłat: czynsz płatny jednorazowo w terminie do 30 września każdego roku, po otrzymaniu faktury VAT

Okres dzierżawy: do 3 lat

 

XVII.      Oznaczenie nieruchomości:  działka ewidencyjna nr 737 w Uszwi dla której Sąd Rejonowy w Brzesku prowadzi księgę wieczystą nr KW 22646

Powierzchnia nieruchomości: 0,46 ha

Przeznaczenie: działalność rolnicza

Forma dzierżawy: bezprzetargowo

Roczny czynsz dzierżawny: równowartość 2,3 q żyta rocznie /cena q żyta ustalona dla celów podatku rolnego w danym roku/ + należny podatek Vat

Termin wnoszenia opłat: czynsz płatny jednorazowo w terminie do 30 września każdego roku, po otrzymaniu faktury VAT

Okres dzierżawy: do 3 lat

 

 

Wójt Gminy Gnojnik

mgr Sławomir Paterek

 

 

 

 

Gnojnik 12.02.2018   

Lokalizacja