• Wydanie nr 19/06/2019 z dnia 19 czerwca 2019 roku, ISSN 2392-215X
  • Typ ogłoszenia: komunikaty
  • Lokalizacja: Gnojnik, Woj. Małopolskie
Wydanie nr 12/10/2018 z dnia 12 października 2018 roku, ISSN 2392-215X

Szczegóły

O G ŁO S Z E N I E

Wójt Gminy Gnojnik działając na podstawie ustawy  z  dnia 21 sierpnia  1997 r. o gospodarce  nieruchomościami (Dz.U.2018.121 t.j. z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości, wykaz nieruchomości przeznaczonych do najmu.

 

Przestrzeń dachu oraz w pomieszczeniu technicznym na poddaszu o łącznej powierzchni 2 m2 w budynku „Dom Strażaka w Lewniowej” oznaczonym nr porządkowym 249 stanowiącym własność Gminy Gnojnik, zlokalizowanym na działce 152/1 o powierzchni 0,1356 ha, zapisanej w KW TR1B/00070450/9 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Brzesku. W planie zagospodarowania przestrzennego przedmiotowa działka stanowi tereny oznaczone jako D6 UI tj. tereny usług innych oraz D8 UO,US tj. tereny usług oświaty oraz tereny sportowe.

¾    cena wywoławcza najmu – 150,00 zł/miesięcznie brutto w tym VAT w stawce 23%

¾    przeznaczenie: umiejscowienie anten i urządzeń bazowej stacji radiowej , 5,2 GHz i PON celem rozprowadzania Internetu drogą radiową i światłowodową

¾    zmiana wysokości czynszu będzie następowała 1 stycznia każdego roku na podstawie średniorocznego wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego

¾    wynagrodzenie za czynsz płatne z góry do ostatniego miesiąca po otrzymaniu faktury VAT

¾    czas najmu - 3 lata

 

 

 

Ustalona kwota wywoławcza nie obejmuje podatku od nieruchomości, którym zostanie obciążony najemca w wysokości i według zasad obowiązujących w Gminie Gnojnik.

Niniejszy wykaz sporządzono stosownie do art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.2018.121).

Lokalizacja