• Wydanie nr 20/01/2019 z dnia 20 stycznia 2019 roku, ISSN 2392-215X
  • Typ ogłoszenia: komunikaty
  • Lokalizacja: Tyczyn, Woj. Podkarpackie
Wydanie nr 16/05/2018 z dnia 16 maja 2018 roku, ISSN 2392-215X

Szczegóły

BURMISTRZ

  TYCZYNA

 

 

Załącznik nr 1

 

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia na okres do 3 lat w drodze bezprzetargowej.

 

 

Lp.

 

Oznaczenie nieruchomości

 

Powierzchnia

[ha]

 

Opis nieruchomości

Przeznaczenie

w planie miejscowym
i sposób zagospodarowania

Wysokość czynszu dzierżawnego w kwocie netto   płatny rocznie

 

Uwagi

 

1.

 

 

 

Tyczyn

 gm. Tyczyn

 

część dz. nr 650/2

 

 

 

 

 

 

 

0.0030 ha

 

 

 

 

R- teren użytków rolnych

 

Brak planu.

Działka objęta decyzjami
o warunkach zabudowy

RGB-7331/1/5/07
z dnia 7.11.2007 r.

 

 

5,00 zł za 1 m ²

 

 

 

 

w celu   urządzenia
 i zorganizowania zaplecza budowy  

 

 

Wykaz niniejszy podlega wywieszeniu przez okres 21 dni, tj. od dnia 16.05.2018 r. do dnia 06.06.2018 r.

 

Szczegółowe informacje dotyczące ww. nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Tyczynie 36-020 Tyczyn, ul. Rynek 18 pok. 11 lub pod nr telefonu.17 23 04 921 w godz. od 7:30 do 15:30.

 

                                                                                                                                                                                BURMISTRZ

Janusz Skotnicki

Lokalizacja