• Wydanie nr 22/03/2019 z dnia 22 marca 2019 roku, ISSN 2392-215X

Szczegóły

Zarząd Województwa Mazowieckiego działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 121, z późn. zm.) informuje o odwołaniu drugiego przetargu ustnego nieograniczonego wyznaczonego na dzień 21 lutego 2018 r. godz. 11.00 na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w Warszawie przy ul. Parkowej 23, stanowiącej własność Województwa Mazowieckiego, uregulowanej w księdze wieczystej nr WA4M/00234796/0, prowadzonej przez Sąd Rejonowy dla Warszawy – Mokotowa X Wydział Ksiąg Wieczystych, oznaczonej w ewidencji gruntów, jako działka ewidencyjna nr 28/6 z obrębu 5-06-17, o powierzchni 3030 m².

Przyczyną odwołania przetargu jest przeznaczenie nieruchomości na realizację zadań publicznych.

Informacja o odwołaniu przetargu została zamieszczona na stronie internetowej http://www.mazovia.pl/zamowienia-publiczne-i-przetargi/, na tablicy ogłoszeń Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie, na internetowych portalach ogłoszeniowych, a także w prasie codziennej o zasięgu ogólnokrajowym.

 

Lokalizacja