Wydanie nr 22/07/2018 z dnia 22 lipca 2018 roku, ISSN 2392-215X
www.przetargi-gctrader.pl

Informacje z rynku

Tereny inwestycjne - działki inwestycyjne - słownik pojęć i definicji

Tereny inwestycjne - działki inwestycyjne - słownik pojęć i definicji

Słownik pojęć i definicji związanych z nieruchomościami gruntowymi.

Nieruchomości gruntowe to jeden z rodzajów nieruchomości. W takim przypadku możemy się domyśleć już po nazwie, że chodzi nam o grunty, a raczej o powierzchnię. W takim wypadku nie pozostaje nam nic innego jak podkreślić, że powszechna terminologia dotycząca i utożsamiająca jedynie budynki z nieruchomościami jest po prostu mitem. Należy o tym pamiętać i się do tego stosować. Wracając do nieruchomości gruntowych. W...

Agencja Mienia Wojskowego sprzedała Twierdze Modlin
2013-08-18
+ Dodaj do schowka

Agencja Mienia Wojskowego sprzedała Twierdze Modlin

Po niespełna pięciu latach (9 przetargach) Agencja Mienia Wojskowego sprzedała Twierdzę Modlin. Korzystając z bonifikaty nowy nabywca (firma deweloperska) kupi od wojska zabytkowy obiekt za niecałe 18 mln zł.

Źródło: niezalezna.pl

ceny produkcji budowlano-montażowej

ceny produkcji budowlano-montażowej

Komunikat
Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego

z dnia 21 maja 2013 r.

w sprawie zmian cen produkcji budowlano-montażowej
w I kwartale 2013 r.

 

 W związku z art. 17 ust. 4 i 6 ustawy z dnia 2 kwietnia 2009 r. o zmianie ustawy o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne, ustawy o Banku Gospodarstwa Krajowego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 65, poz. 545) ogłasza się, że ceny produkcji budowlano-montażowej w I kwartale 2013 r. w...

Przetargi na zbycie nieruchomości

Przetargi na zbycie nieruchomości

Rozdział 4

Przetargi na zbycie nieruchomości
art. 37 
1. Z zastrzeżeniem ust. 2 i 3, nieruchomości są sprzedawane lub oddawane w użytkowanie wieczyste w drodze przetargu.

2. Nieruchomość jest zbywana w drodze bezprzetargowej, jeżeli:

1) jest zbywana na rzecz osoby, której przysługuje pierwszeństwo w jej nabyciu, stosownie do art. 34,

2) zbycie następuje między Skarbem Państwa a jednostką samorządu terytorialnego oraz między tymi jednostkami,

3) jest zbywana na rzecz osób, o których mowa w...
Art. 35 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do obrotu

Art. 35 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do obrotu

1. Właściwy organ sporządza i podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę. Wykaz ten wywiesza się na okres 21 dni w siedzibie właściwego urzędu, a ponadto informację o wywieszeniu tego wykazu podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej oraz w inny sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości, a także na stronach internetowych właściwego urzędu.
1a....

Firma Uzdrowiska Polskie 1 FIZAN zamierza przejąć spółkę Polskie Tatry
2012-06-26
+ Dodaj do schowka

Firma Uzdrowiska Polskie 1 FIZAN zamierza przejąć spółkę Polskie Tatry

Firma Uzdrowiska Polskie 1 FIZAN negocjuje przejęcie blisko 72 proc. udziałów w spółce Polskie Tatry, która należy do Skarbu Państwa. Spółka Polskie Tatry jest właścicielem parku w Zakopanem, zespołów hotelowych. Firma Uzdrowiska Polskie podpisała niedawno umowę z Wikaną na realizację apartamentów uzdrowiskowych w czterech lokalizacjach: w Nałęczowie, Konstancinie-Jeziornie, Iwoniczu i Kamieniu Pomorskim.

Źródło: Eurobuild

Sprzedaż gminnej nieruchomości

Sprzedaż gminnej nieruchomości

Co do zasady sprzedaż gminnej nieruchomości odbywać powinna się w trybie przetargowym. Po 2 przetargach, ogłoszony w celu zbycia konkretnej nieruchomości, zakończonych wynikiem negatywnym, wójt, burmistrz lub prezydent miasta może zdecydować o zastosowaniu innego trybu sprzedaży, rokowań. Zgodnie z art. 67 ust. 2 pkt 4 GospNierU cenę nieruchomości sprzedawanej w trybie rokowań przetargowych ustala się z nabywcą w wysokości nie niższej niż 40% jej wartości. Oczywiście organizator...

Polski Holding Nieruchomości
2012-06-24
+ Dodaj do schowka

Polski Holding Nieruchomości

Ministerstwo Skarbu Państwa poinformowało, że oferta upublicznienia akcji spółki Polski Holding Nieruchomości została zawieszona. Przyczyną zaistniałej sytuacji jest niestabilna sytuacja na rynkach kapitałowych.

Źródło: Eurobuild

Oferta publiczna spółki Robyg
2012-06-22
+ Dodaj do schowka

Oferta publiczna spółki Robyg

Spółka Robyg wyemitowała obligację na łączną sumę 30 mln zł. Oferta publiczna wyniosła 20 mln zł, natomiast w ofercie prywatnej wyemitowano obligację o wartości 10 mln zł. Termin wykupu obligacji upływa w czerwcu 2015 roku.

Źródło: Eurobuild

<< 33 34 35 36 37 38 39 40 41 >