• Wydanie nr 19/06/2019 z dnia 19 czerwca 2019 roku, ISSN 2392-215X
  • Typ ogłoszenia: nieruchomosci
  • Lokalizacja: Wrocław, Woj. Dolnośląskie
  • Cena: 330 615.88 zł
  • Powierzchnia: 639.00 m 2
Wydanie nr 19/03/2019 z dnia 19 marca 2019 roku, ISSN 2392-215X

Szczegóły

Ogłoszenie o przetargu:

Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. 
Oddział Zakład Gazowniczy we Wrocławiu
ul. Ziębicka 44, 50-507 Wrocław
tel. 71 36 49 505

OGŁASZA PRZETARG PISEMNY NIEOGRANICZONY – sprzedaż prawa użytkowania wieczystego niezabudowanej nieruchomości gruntowej, położonej we Wrocławiu przy
al. Kasprowicza – działki o nr ew. 92/2, o pow. 639 m2.
 

Cena wywoławcza wynosi: 268.793,40 zł netto,
tj. 330.615,88 zł brutto.

Wymagane wadium w wysokości: 16.540,00 zł.

Termin rozstrzygnięcia przetargu: 10.04.2019 r. o godz. 10:00
w siedzibie zbywcy.
 

Szczegółowe informacje o przetargu oraz nieruchomości zostały zamieszczone na stronie internetowej www.psgaz.pl zakładka Nieruchomości i majątek na sprzedaż/ Oddział Zakład Gazowniczy we Wrocławiu. Uczestnik przetargu przed przystąpieniem do przetargu zobowiązany jest zapoznać się 
z  ww. informacjami oraz stanem technicznym nieruchomości.
 

Informacje na temat nieruchomości można uzyskać pod numerem tel. 71 36 49 558 lub 71 36 49 101
od poniedziałku do piątku
w godz. 8:00 – 14:00  
(z wyjątkiem dnia przetargu).

Informacje na temat warunków i zasad uczestnictwa
w przetargu:                    
 tel. nr:
71 36 49 558 lub 71 36 49 101
od poniedziałku do piątku 
w godz. 8:00 – 14:00

(z wyjątkiem dnia przetargu).
Lokalizacja