• Wydanie nr 22/03/2019 z dnia 22 marca 2019 roku, ISSN 2392-215X
  • Typ ogłoszenia: nieruchomosci
  • Lokalizacja: Barczewo, Woj. Warmińsko-Mazurskie
Wydanie nr 16/03/2018 z dnia 16 marca 2018 roku, ISSN 2392-215X

Szczegóły

Burmistrz Barczewa

podaje do publicznej wiadomości

wyciąg z ogłoszenia o przetargach na  sprzedaż  nieruchomości Gminy Barczewo

 

 

Lp.

 

 

 

Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości

 

Powierzchnia

nieruchomości

 

           Przeznaczenie nieruchomości

 

 Cena

wywoławcza

 

                         Wysokość  wadium

 

Forma sprzedaży 

1.

Nieruchomość  niezabudowana, oznaczona  numerem ewidencyjnym  110/49  obręb Wójtowo Gmina Barczewo, zapisana  w księdze  wieczystej  Nr  OL1O/00061203/1.

 

  0,0926 ha

 

Teren  zabudowy mieszkaniowej

 

   59.500,00 zł

 

 11.000,00 zł

Przetarg ustny ograniczony


 

2.

Nieruchomość  niezabudowana, oznaczona  numerem ewidencyjnym  79/7  obręb  2  miasta Barczewo, zapisana                     w księdze  wieczystej  Nr  OL1O/00012160/9.

 

  0,1232 ha

 

Teren  zabudowy mieszkalnej   jednorodzinnej

 

   67.000,00 zł

 

 13.000,00 zł

Przetarg ustny nieograniczony


 

3.

Nieruchomość  niezabudowana, oznaczona  numerem ewidencyjnym  79/8  obręb  2  miasta Barczewo, zapisana                     w księdze  wieczystej  Nr  OL1O/00012160/9.

 

  0,1148 ha

 

Teren  zabudowy mieszkalnej  jednorodzinnej.

 

   63.000,00 zł

 

  12.000,00 zł

Przetarg ustny nieograniczony


 

Przetargi na ww. nieruchomości  odbędą się  18 kwietnia 2018 r.  w siedzibie  Urzędu Miejskiego w Barczewie, Plac Ratuszowy 1,   Szczegółowych  informacji udzielają  pracownicy  Wydziału  Gospodarki Nieruchomościami  i  Rolnictwa  pokój nr 19,  tel.  (89) 514-83-46 w.53 i 55.  Otwarcie przetargów o godzinie 9.00.

Warunkiem przystąpienia do przetargu  jest wniesienie  wadium  w  pieniądzu   na  rachunek Urzędu  Miejskiego w Barczewie:  Mazurski Bank Spółdzielczy w  Giżycku Oddział  w Barczewie nr: 61 9343 1028 0000 0606 2000 0040,  w terminie  do 13 kwietnia 2018 r.  

           Pełna  treść  ogłoszeń o przetargach   dostępna  jest   na   stronach  internetowych  Urzędu Miejskiego w Barczewie  pod  adresem:  www.barczewo.pl,  na stronach                  internetowych Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Barczewie  pod adresem: www.barczewo.bip.net.pl  i  na stronach internetowych  Monitora         

           Samorządowego  pod   adresem:  www.otoprzetargi.pl, na  tablicy ogłoszeń Urzędu  Miejskiego Barczewo, na tablicy ogłoszeń Sołectwa Wójtowo (dotyczy przetargu na działkę położoną w obrębie Wójtowo).   

 

Barczewo,  12 marca 2018 r.

Lokalizacja